skip to Main Content

ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΗΣ ΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΟΥΡΑΝΟΥ

«ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΗΣ ΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΟΥΡΑΝΟΥ», συνιστά μια Μορφωτική, Κοινωνική και Πολιτιστική Δράση η οποία εντάσσεται στα πλαίσια του «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΣΚΕΨΗΣ». «ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΗΣ ΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΟΥΡΑΝΟΥ», Δημιουργεί Υπαίθριες Ατμόσφαιρες Γνώσης-Σοφίας σ΄όλη την Ελλάδα. Το «ΜΑΓΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ» Ταξιδεύει στα Θαύματα της Ψυχής και της Φύσης, Αποβλέποντας στη Μεταμόρφωση της Σκέψης και στην Εξέλιξη της Συνείδησης. Τα video της σειράς «VIDEO WIDSOM» αποτελούν οπτικές δημιουργίες από διάφορους καλλιτέχνες. Τους ευχαριστούμε πολύ για την γενναιόδωρη προσφορά τους!

ΚΑΛΕΙΔΟΣΚΟΠΙΚΟ ΑΟΡΑΤΟ

Ο Κόσμος, ξεδιπλώνεται και αναδιπλώνεται και μέσα σε μια αδιάκοπη μεταμόρφωση, παραμένει δίχως αρχή και τέλος. Κόσμος, το Καλειδοσκοπικό Αόρατο, μέσω του οποίου εμφανίζονται αίτια και δεσμοί, μέρη και πολυσύνθετα και ακόμα το περίφημο όλον της μεταφυσικής, συνιστά την ενότητα του πλήρους και του κενού, του Παντός και του Τίποτα. Αυτή η Ενότητα, η μη ταυτολογική, διανοίγει και διανύει έναν τόπο μη τοπολογικό, που ανοίγεται και παραμένει χαίνων, καθώς έχει ερημωθεί από αυτό που αποσύρεται, τον χρόνο, τον μη χρονολογικό.

Αλέξης Καρπούζος

ΣΦΑΙΡΑ

Χρόνος, Αυτό το ελικοειδές μονοπάτι μέσω του οποίου διέρχεται η ολική δομή του κόσμου που επαναλαμβάνεται διαφοροποιημένα και γι΄αυτό απροσδιόριστα, δημιουργεί-καταστρέφοντας και καταστρέφει-δημιουργώντας. Αυτό, το αρχέγονο συμβάν της γέννησης και του αφανισμού, στο συγχρονικό-διαχρονικό-πανχρονικό του ξετύλιγμα ως Ένα-Πολλαπλό, ως Όλον-Τίποτα, το αθεμελίωτο και μη αναπαραστάσιμο Αόρατο, μετέχει σ΄όλα και όλα μετέχουν σ΄αυτό, δίχως αυτό να είναι ή να μην είναι, να υπάρχει ή να μην υπάρχει, ούτε αρχικώς, ούτε εντέλει.

Αλέξης Καρπούζος

ΡΥΘΜΟΣ

Δεν υπάρχει η Σκέψη και ο Κόσμος, η Σκέψη δεν είναι μέσα στον Κόσμο ούτε και ο Κόσμος μέσα στην Σκέψη, η Σκέψη είναι η άλλη όψη του Κόσμου και ο Κόσμος η άλλη όψη της Σκέψης, Αυτή η ενιαία και ταυτόχρονα διπλή σχέση, δεν είναι στατική και αμετάβλητη, ούτε όμως δυναμική και μεταβαλλόμενη, δεν είναι καν σχέση, αλλά αόρατος ρυθμός που διαρκεί και αλλάζει,συντονίζει και μεταμορφώνει αμοιβαία την ενότητα/πολλαπλότητα του Αόρατου που διέπεται από παραδοξότητα.

Αλέξης Καρπούζος

ΔΙΑΓΩΝΙΟ ΜΟΝΟΠΑΤΙ

Κόσμος και Άνθρωπος ανήκουν αμοιβαία ο ένας στον άλλο και βρίσκονται πάντα τοποθετημένοι στο κέντρο της όλης σχέσης, αδιαχώριστης από το χρόνο που κατοικεί στο κέντρο της όλης σχέσης, και της κίνησης των μεταμορφώσεών της.

Αλέξης Καρπούζος

ΚΟΣΜΙΚΗ ΣΥΝΥΠΑΡΞΗ

Ο κόσμος, όπου ο άνθρωπος ήταν το κέντρο του σύμπαντος, το εγώ, το κέντρο της συνείδησης, ο κόσμος στον οποίο η γη χωριζόταν από τον ουρανό και ο ορίζοντας της αγάπης περιοριζόταν στα μέλη της οικογένειας, αυτός ο κόσμος έχει παρέλθει. Η επιβίωση δεν απαιτεί τη βούληση του ελέγχου, της ιδιοποίησης, της κατοχής και της κατάκτησης, αλλά τη σοφία της γενναιόδωρης αποδοχής και της συνύπαρξης όλων των πλασμάτων και της κοσμικής δημιουργίας στο σύνολό της. Όλα τα πλάσματα, ορατά, αθέατα και αόρατα, συνδέονται άρρηκτα, είναι ίδιες και διαφορετικές μορφές της Κοσμικής Ολότητας και των χωροχρονικών μεταμορφώσεών της. Κάθε πλάσμα συνοψίζει τη γη και τον ουρανό, το θνητό και το αθάνατο, το έχρονο και το άχρονο, το πεπερασμένο και το απεριόριστο.

Αλέξης Καρπούζος

AYTO

Ο Κόσμος ως δέσμη δυνητικά απεριόριστων σκέψεων και η Σκέψη, ως δέσμη, δυνητικά απεριόριστων κόσμων, συν-διαμορφώνονται και συν-μεταβάλλονται, συνιστούν Αυτό που τα συνιστά. Αυτό, η ενότητα του συμπαντικού κόσμου που εκδηλώνεται στις πολλαπλές όψεις του ορατού, δίχως να ταυτίζεται μ΄αυτές, ενώ μετέχει σ΄όλα και όλα μετέχουν σ΄Αυτήν, εκδηλώνεται μέσω από τη διαφοροποιητική κίνηση της μεταβαλλόμενης τοπολογίας του κενού χωροχρόνου και των πολλαπλών δυνατοτήτων πραγμάτωσής της.

Αλέξης Καρπούζος

Back To Top